88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، روز جهانی معلولین را بهانه ای برای احساس شرایط خاص جسمانی معلولین دانست و خدمت به آنان را توفیقی الهی برشمرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بهره مندی از رفاه و آسایش را از حقوق اولیه همه معلولین دانست و بر گسترش برنامه هایی که بتواند موجبات شادی و نشاط آنان را تأمین نماید ، تأکید کرد .

 

وی که به مناسبت روز جهانی معلولین در جمع خادمین و معلولین موفق کهریزک سخن می گفت ، تصریح کرد :

تمامی کسانی که امروز در ردیف خادمین و کارکنان کهریزک قرار دارند ، توفیقی الهی یافته اند که به این جایگاه برسند و قطعاً لطف و عنایت خداوند شامل حال آنان شده است که دارای چنین منزلت اجتماعی شوند .

صوفی نژاد با بیان اینکه درک شرایط خاص جسمانی معلولین کاری دشوار است ، افزود :

تا زمانی که هر یک از ما بر روی این ویلچر ها ننشینیم و محدودیت های مختلف حرکتی را احساس نکنیم ، نمی توانیم ادعا داشته باشیم که سختی ها و مشکلات معلولین را به طور کامل درک می کنیم .

وی خطاب به معلولین حاضر در مراسم گفت :

می دانیم که در این روزها خسته شده اید و محدودیت های فراوانی را تحمل می کنید ، این نشان از بلوغ و درک بالای شماست که این شرایط را پذیرفته اید اما بدانید که به زودی این وضعیت تمام می شود و دوباره زندگی همه شما به حالت عادی باز می گردد . ما هم در تلاش هستیم تا بتوانیم با ایجاد محیطی آرام از بار سختی های موجود کم کنیم و کمک حال شما در این روزهای خاص باشیم .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اطمینان خاطر داد تمامی کسانی که در جمع خانواده بزرگ کهریزک هستند با اشتیاق ، عشق و مسئولیت پذیری خدمت می کنند و خود را عضوی از این خانه و خانواده می دانند .