88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در آغازین روزهای فعالیت محدود گروه های نیکوکاری در آسایشگاه خیریه کهریزک ، برنامه آموزش حفاظت فردی و رعایت تمامی جوانب بهداشتی در دستور کار قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با توجه به نیاز حضور گروه های مختلف نیکوکاری و با رعایت اصول بهداشتی ، فعالیت اولین گروه از این عزیزان در انجام استحمام مددجویان آغاز شد .

بانو رستگار سرپرست گروه های نیکوکاری  آسایشگاه خیریه کهریزک با اعلام این خبر ، افزود :

جهت از سرگیری فعالیت محدود گروه های نیکوکاری در آسایشگاه ، در ابتدا برنامه آموزشی توسط خانم آبنیکی-- کارشناس بهداشت-- در دستور کار قرار گرفت تا کوچکترین عوارضی را در طول فعالیت این عزیزان در محل حمام ها شاهد نباشیم .

بانو رستگار با اشاره به تمهیدات لازم جهت ادامه فعالیت گروه های نیکوکاری در کهریزک نیز گفت :

دو روز پیش از حضور هر گروه ، کارشناس بهداشت کلیه نکات لازم در خصوص حفاظت فردی را به افراد منتخب می دهد تا آمادگی لازم برای انجام فعالیت های بهداشتی را داشته باشند ، ضمن آنکه سعی ما بر این است بانوان و آقایانی در استحمام بیماران مشارکت داشته باشند که دارای بیماری های زمینه ای نبوده و از هر حیث مورد تأیید مسئولین بهداشتی آسایشگاه قرار گیرند .

سرپرست گروه های نیکوکاری اظهار امیدواری کرد با رعایت کلیه اصول بهداشتی و مراقبتی ، گامی دوباره برای از سرگیری فعالیت های داوطلبانه خیرین  برداشته شود تا از این منظر شاهد شکوفایی بیش از پیش فعالیت های جاری در آسایشگاه خیریه کهریزک باشیم .