88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

شکرانه رفع مشکلات ، سلامتی خانواده و رونق در کسب و کار ، نیکوکار مهربانی را راهی آسایشگاه خیریه کهریزک کرد تا دل‌های زیادی از سالمندان را شاد نماید ،

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : با تحویل محموله بزرگی از البسه مورد نیاز سالمندان به آسایشگاه ، لبخند شادی بر چهره جمع کثیری از پدربزرگ ها و مادربزرگ های کهریزکی نشست .

 

این محموله که توسط یکی از تولیدکنندگان پوشاک فراهم و به کهریزک اهدا شد ، بخشی از نیازهای فراوان مددجویان به لباس های شخصی را برطرف کرد .

این نیکوکار بلندنظر که نخواست نامی از وی برده شود ، به خبرنگار کهریزک گفت :

به شکرانه رفع مشکلات فراوانی که داشتم ، تصمیم گرفتم تا به کمک بیماران کهریزک بیایم .

وی در ادامه افزود : مطمئن هستم که خدا هم از این کار راضی است و حتماً در سلامتی خانواده و ادامه کسب و کار ، کمک حالم خواهد شد

وی که آشنایی کامل با فعالیت های جاری در آسایشگاه را دارد ، یادآور شد :

خدا می داند اگر همه ما دست به دست دهیم ، هیچ گرفتاری در شهر بی پناه نمی ماند و هیچ بی بضاعتی برای رفع نیازهای خود درمانده نمی شود .

این نیکوکار ارجمند با بیان اینکه بازهم به کهریزک خواهد آمد ، گفت :

در مقابل این همه خدمتی که به این بیماران می شود ، کار من و خیلی های دیگر هیچ است . خدا کمک کند تا بتوانیم گوشه ای از این کار بزرگ را به دست بگیریم و شرمنده این بیماران در دنیا و آخرت نباشیم.