88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به میزبانی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد: نشست هم‌اندیشی روسای ادارات بهزیستی شهرستان تهران با معاون توانبخشی استان تهران

طرح و بررسی چالش ها و مشکلات حوزه توانبخشی شهرستان های جنوب تهران در قالب رویکرد و عملکرد هزینه ای و اعتبارات تخصیص یافته در ۹ ماه گذشته ، از اهداف اصلی این نشست عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; نشست هم‌اندیشی روسا و معاونین واحدهای مختلف با معاون توانبخشی بهزیستی و عاملین ذیحساب شهرستان های جنوب تهران ، به میزبانی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد .

فاطمه توانا معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار کهریزک ، با اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت :

چالش ها و مشکلات حوزه توانبخشی شهرستان های ری، ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در قالب رویکرد و عملکرد هزینه ای و اعتبارات تخصیص یافته در ۹ ماه گذشته، دستور اصلی این نشست بود ضمن اینکه نظارت سطح یک مراکز توانبخشی و توسعه حق پرستاری با واقعیت ترخیص از مراکز شبانه روزی، از دیگر سطوح بررسی شده در این همایش بود

توانا با نگاهی به حوزه شهرستان ری نیز گفت : کمبود اعتبارات درمانی با توجه به تراکم جمعیت توانخواهان در جنوب تهران و روند رو به افزایش معلولین در این حوزه، از چالش های جدی است که ارتباط مستمر و همکاری با مراکز توانبخشی خیریه در ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی رایگان می‌تواند در جبران کاستی های مختلف راهگشا باشد .

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری با تقدیر از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک که موجبات میزبانی این نشست را فراهم نمودند ، اظهار امیدواری کرد نتایج حاصل از این هم‌اندیشی ها بتواند مشکلات زندگی توانخواهان جنوب تهران را به حداقل برساند .