88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اندیشه نیکوکاری و داوطلبان هلال احمر


دیدار با خانواده بزرگ کهریزک ، خرید عمده از محصولات هنری و مزرعه مددجویان ، ثمره حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ داوطلبین هلال احمر منطقه 15 تهران ، کهریزک را برای دیدار و آشنایی خود قرار دادند.
این جوانان پر انگیزه که خدمت داوطلبانه به حادثه دیدگان شهر و کشور را در برنامه زندگی خود دارند، به کهریزک هم با دید فعالیت های داوطلبانه نگریستندو آمادگی خود را جهت پیوستن به جمع کارکنان افتخاری این مجموعه اعلام کردند.
یوسف معصومیان مسئول داوطلبان جمعیت هلال احمر در حاشیه این حضور به خبرنگار کهریزک گفت :
دیدار با مادران و پدران کهریزک افتخاری بود که خیلی دیر نصیب ما شد. اماهمین فرصت هم برای ما غنیمت شد تا بدانیم که باید از این به بعد بیشتر حواسمان به پیرامون زندگی باشد.
وی اضافه کرد :
باورش برای ما غیر ممکن بود که در اینجا مزرعه مددجویان هم هست، کارگاههایی هست که سالمندان در آنجا کار می کنند و این همه تولیدات تزئینی در آن ساخته می شود . اما حالا که برای خرید به این مکانها رفتیم ، متوجه این واقعیت جذاب نیز در کهریزک شدیم.
معصومیان در پایان تصریح کرد :
دعا گوی همه بانیان خیر کهریزک هستیم و اسامی خود را به مسئولین این مرکز اعلام کردیم تا هر وقت صلاح بود ، پیشقدم در انجام خدمات داوطلبانه باشیم.