88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

كارگاه مهارت فرزند پروري در آسایشگاه خیریه كهريزك استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارگاه مهارت آموزي خانواده در نحوه ارتباط با فرزندان خود  به همت واحد روانشناسی  با هدف افزایش سطح آگاهی والدین در برقراری ارتباط با کودکان در سالن آموزش ساختمان نیلوفر برگزار شد.

اين كارگاه به همت واحد روانشناسی مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان اتیسم و مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان  معلول ذهنی در سه جلسه دو ساعته از تاریخ 22 آبان لغايت 8 آذر ماه برگزار شد.

 پانته آ حجتی همدانی روانشناس مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان اتیسم در این جلسه ضمن تاکید برای حضور در این کارگاهها افزود: اين كارگاه با عنوان "مهارت فرزندپروری" برای خانواده هاي علاقه مند با هدف افزایش سطح آگاهی والدین در برقراری ارتباط با کودکان و نحوه مدیریت و کنترل مشکلات رفتاری کودکان برگزار شد.

حجتی در ادامه بیان کرد: والدين موثرترين افراد زندگي بچه ها هستند و از ابتدای زندگي او در دسترسي و ارتباط نزديک هستند والدين مهمترين الگوی رفتاری فرزندان هستند و از نقش اساسي والدين در محافظت فرزندان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رابطه امن و سالم والدين با کودکان ، نظارت والدين بر فرزندان و ايجاد مقررات مناسب برای آنان، انتقال مناسب ارزش های اخلاقي و اجتماعي به آنان، حضور والدين در بخش های مختلف زندگي فرزندان، حمايت والدين از جنبه های مختلف عاطفي، فکری، اجتماعي و اقتصادی