88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اولین دوره دو روزه آموزشی احیای قلبی-ریوی در  آسایشگاه خیریه  استان کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: اولین دوره دو روزه آموزشی احیای قلبی-ریوی پیشرفته  ضمن خدمت ویژه پرستاران، بهیاران و مسئولان مراکز با رعایت پروتکل های بهداشتی  در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.

معصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه کهریزک البرز در گفتگو با روابط عمومی آسایشگاه در خصوص برگزاری اولین دوره احیای قلبی-ریوی گفت: این دوره آموزشی احیای قلبی-ریوی، ضمن خدمت برای پرستاران ، بهیاران مراکز و گروه مسئولان، بعد از دوسال دوباره در آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

وی افزود: در این دوره احیای قلبی یا CPR که توسط افراد آگاه و حاضر در صحنه برای بازگرداندن اعمال دو عضو حیاتی قلب و ریه و رساندن خون و اکسیژن به مغز برای جلوگیری از آسیب مغزی، انجام می شود، آموزش و شرکت کنندگان اصول احیای پیشرفته طبق آخرین گاید لاین انجمن قلب امریکا(AHA) و آخرین تغییرات پروتکل احیا را فرا گرفتند.

به گفته مدیر پرستاری آسایشگاه کهریزک البرز، در اصول احیای پیشرفته قلبی- ریوی طبق آخرین گاید لاین انجمن قلب امریکا به احیاء قلبی- ریوی در بزرگسالان، احیاء قلبی- ریوی در کودکان و شیرخواران، احیاء قلبی- ریوی در نوزادان و احیاء قلبی- ریوی در حاملگی و مادران باردار  با در نظر گرفتن نکات مهم بالینی و درمانی مطابق با توصیه های جدید گایدلاین طراحی و تدوین شده است.

این دوره آموزشی که تا کنون بخاطر کرونا برگزار نمیشد، با رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله فیزیکی و  با حداقل تعداد از آذرماه دوباره از سر گرفته شد.