88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اعضاء بانوان نیکوکار مقیم لندن از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز؛ طی روز گذشته آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز میزبان دونفر از اعضاء انجمن بانوان نیکوکار لندن شد.

 

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و جمعی از مدیران و معاونین به همراه  خانم منشی زاده و خانم میلانی فر که از اعضاء انجمن بانوان نیکوکار لندن هستند از تمامی بخشها بازدید کردند و پیرامون آسایشگاه و خدمات کلینیکی ؛ پاراکلینیکی ، توانبخشی و… دراین مرکز به گفتگو نشستند .

این اعضاء همه ساله به منظور بازدیداز مددجویان و ایجاد همدلی و مساعدت مالی به این مرکزآمده و از دستگاههایی که در طی سالیان متوالی به آسایشگاه اهداء کرده بودند بازدید می کنند

این بانوان خیرآمادگی خود را برای خرید تجهیزات کلینیکی یا پارا کلینیکی اعلام کرده  تا در شرایط مناسبی دین خود را به مددجویان این مرکز  ادا کنند .