88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جمعی از نخبگان استان البرز از مددجویان وسالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : رئیس بنیاد نخبگان استان البرز به همراه  اعضاء شورای شهر کرج و جمعی از مستعدان برتر نخبه به دیدارمددجویان این مرکزآمده تا ضمن عیادت و احوالپرسی در زمینه مالی و فرهنگی مساعدت خود را اعلام نمایند.

این بازدید گروهی از تمامی ساختمانهای نیلوفر ، یاس ، لاله انجام پذیرفت و با پخش گل و شیرینی دربخش سالمندان زن و بیماران ام اس و ضایعه نخاعی دقایقی همدلی و امید به مددجویان هدیه شد.

محمد نبیئونی رئیس بنیاد نخبگان استان البرز در خصوص این بازدید گفت : خدار ا شکر که گاهی سعادت دیدار بامددجویان را داریم  و انشالله که بتوانیم گام مثبتی برای رفاه حال این عزیزان فراهم کنیم .وی افزود: اینجا مکان امنی برای نگهداری از کسانی است که معلول شده اند و شرایط نگهداری از مددجویان درمحیطی تمیز براساس استانداردهای تعیین شده را باعث خرسندی دانست .

این بازدید سه ساعت به طول انجامید و با قول مساعدت از طرف رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج و رئیس نخبگان استان البرز پایان یافت .

گفتنی است دراین بازدیدآقایان ایلیات ، وحیدی و خانم بزنی بیرانوند از اعضاء شورای شهرکرج حضور داشتند.