88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن و سرور در ساختمان لاله مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان مردبا حضور خیرین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : جمعی از پرسنل کارخانه شهبال به رسم مهرورزی تولد چهار سالگی تاسیس شرکت خود را درکنار مددجویان جشن گرفتند .

 

این گروه ضمن بازدید از تمامی بخشها اذعان  داشتند امروز بهانه خوبی برای حضور درکنار مددجویانی است که پیشرفت خود را با دعای آنان مزین می کنیم زیرا خوشحالی مددجویان قطعا در سرنوشت همه انسانها تاثیر گزار است .

بدین مناسبت جشن تولد چهار سالگی شرکت خود را با خریدکیک و برگزاری مراسم شاد و موسیقی در کنار مددجویان برکتی می دانیم که نصیب ما شده است .

در این مراسم با پخش کیک ، میوه و شیرینی درساختمان لاله کنار سالمندانی که پدران و بزرگتران جامعه هستند ساعاتی شادی نصیب دلهایشان شد تا قدرشناسی نسل جوان تر را شاهد باشند .

این جشن سه ساعت به طول انجامید .