88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جلسه فصلی ماهنامه با حضور اعضاء هیئت تحریریه آسایشگاه خیریه کهریزک برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ مطبوعات یک ابزار مقرون به صرفه برای معرفی و بررسی مشکلات یک سازمان می باشد  که به نوعی تبلیغات یک موسسه را عهده دار می باشد .

بدین بهانه صبح روز یکشنبه دکترحسن احمدی مدیر مسئول ماهنامه آسایشگاه خیریه کهریزک ودکتر افشین وجدانی روشن دبیر بهداشت روان ماهنامه به همراه جمعی از اعضاء هیئت تحریریه ماهنامه کهریزک در جلسه ای  به منظور بررسی عملکرد

ماهنامه در بخش اخبار وگزارش  ، تصویر ، اطلاعات عمومی و ... به گفتگو پرداختند تا تاثیر مطالب ارائه شده را جهت معرفی این مرکز مورد ارزیابی قراردهند .

فاطمه السادات محمدی مدیر اجرایی ماهنامه اذعان داشت تمام سعی ما برآن است که با اخبار یا گزارشات مربوطه و همچنین مطالب آزاد ویژه دوره سالمندی گامی مثبت درجهت شناخت دوران سالمندی داشته باشیم . وی گفت : مطالب ارائه شده در خصوص بیماریهای آلزایمر ، عفونت ها ، بهداشت سالمندی درحوزه مددکاری ، همچنین تغذیه سالم باعث شناخت بیشتر افراد نسبت به مددجویان می شود و امیدواریم گامی مثبت درجهت پیشگیری و درمان داشته باشیم .