88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

. مراسم ترحیم نیکوکار ارجمند دکتر راد د ر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :حضور افراد نیکوکاری که باقیات الصاحات و وقف اموالشان رد پای همیشگی بر قلبهای مددجویان می گذراند همواره در آسایشگاه خیریه کهریزک به چشم می خورد .

 

نیکوکار ارجمند جناب دکتر راد از کسانی بود که با دست پرمهرش سایه لطفی همیشگی برسر مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک  پهن کرد وسالهای متوالی نیز میهمان ساختمان لاله بخش سالمندان مرد این مرکز بود.

اوبا روحیه ای عالی با سرودن اشعار زیبا برای مراجعه کنندگان نگاه مهربانش بدرقه راه میهمانان بود .استاد راد درسن هشتاد وهفت سالگی دارفانی راوداع گفت و قلب خانواده بزرگ کهریزک را داغ دارکرد.

مراسم ترحیم دکتر راد با حضور دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه، دکتر شهسواری معاون سلامت وتوانبخشی وجمعی از مدیران ومسئولین برگزار شد.

او یادش دردلها و نامش بر زبانها همواره به نیکی جاری خواهد بود .