88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

روه سفیران عشق جشن باشکوهی در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : صبح روز پنج شنبه  جشن وشادی توسط گروه سفیران عشق درساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس وضایعه نخاعی برگزارشد .

 

 اقدام انسان دوستانه و برگزاری جشن توسط خیرین همواره در این مرکز به چشم می خورد .گروه سفیران عشق  که برای چهارمین بار به همراه تیم اجرایی شادی سازی به این مرکز آمدند ، اذعان داشتند شادی مددجویان بسیار ارزشمند وانسانی است .

مهسا جلیلیان سرپرست این تیم اجرائی گفت : ما سه تیم شادی سازی ، به سازی سفیران عشق ، تیم اجرائی محیط زیست داریم که بر اساس الویت بندی با مراکز گوناگون به منظور رفاه مددجویان و خدمت رسانی به آنان فعالیت می کنیم .

این جشن با اجرای موسیقی زنده ساعاتی شاد رابه مددجویان این مرکز هدیه کرد ودر انتها با پذیرائی از مددجویان پایان یافت.