88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیران شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از کودکان نیلوفری آسایشگاه خیریه کهریزک البرزبازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک: جمعی از مدیران ومسئولین شرکت پرداخت الکترونیک سپهر به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آمدند. 

 

نیک نژاد مدیر روابط عمومی این شرکت دراین بازدید اذعان داشت فرارسیدن سال نوفرصت مناسبی برای همفکری و همدلی با کودکانی است که مشارکت درپرداخت هزینه آنان برهمه اقشار واجب است .

وی گفت :آشنایی ما با این مرکز از دیرباز وجود داشته اما امروز به منظور تهیه کلیپ از کودکان معلول به این مرکزآمده ایم تا درجهت پخش ومعرفی خدمات ارزنده و گسترده آسایشگاه گامی برداریم .

این گروه خیر ضمن بازدید  از تمامی بخشها در خصوص فروش کارت های تبریک عید نوروز که هنرهای کودکان معلول رابه تصویر می کشد  و نقاشی کودکان نمای زیبایی به این کارتها داده اعلام آمادگی کردند.

همچنین از طرف شرکت تعدادی پک شامل وسایل بازی، نقاشی ، ....به بخش کودکان اهداء شد. نیک نژاد گفت : همه سعی ما برآن است که در کنار مسئولین این حوزه در جهت معرفی آسایشگاه  مشارکت داشته باشیم وقطعا حضورمان دراین آسایشگاه از الطاف خداوند است.