88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به جشنواره کشوری تئاتر معلولین راه یافتند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :  منتخب شدن گروه تئاتر آسايشگاه خیریه کهریزک استان البرز که  در مرحله اول جشنواره تئاتر در سطح استان البرز رتبه اول را به خود اختصاص داده  توانست حضور گروه تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک را در مرحله کشوری رقم بزند .

 

 براي حضور در مرحله نهايي جشنواره تئاتر معلولين كشور از بين هشتاد  اثر نمايشي كه مورد بازبيني قرار گرفته شد،بیستاثر نمايشي منتخب حضور در جشنواره کشوری  گرديد و تئاتر آسايشگاه البرز با كسب رتبه اول در استان البرز نماينده ايناستان براي حضور در جشنواره معلولين بهزيستي كشور شد.

برای راهیابی وحضور درجشنواره  کشوری که در شهر مشهد برگزار می شود با هماهنگی وحمایت سازمان بهزیستی واقامت یک هفته ای در شهر مشهد ، مددجویان  آماده حضور دراین جشنواره شدند.

این جشنواره از تاریخ چهارم اسفند تا هفتم اسفند با حضورمنتخبین تئاتر معلولین از سراسر ایران برگزار می شود  .