88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت بزرگداشت روز سعدی دورهمی صمیمانه در مرکز یاس آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، به مناسبت بزرگداشت روز سعدی دورهمی صمیمانه ویژه معلولان با حضور مددجویان ساختمان یاس درآسایشگاه خیریه کهریزک برگزارشد .

 

جایگاه این شاعر گرانمایه که در شعر و ادبیات زبان پارسی از جایگاه خاصی برخورداراست باعث شده تا در تقویم ملی ایرانیان روزی به نام وی و به منظور شناخت اندیشه های بزرگ شیخ اجل و افکارو آراء ایشان اختصاص پیدا کند .

در این روز اجرای برنامه شاد و مفرح بهانه ای برای دورهمی بارعایت فاصله اجتماعی بین مددجویان مرکز یاس که در این روزها کمتر شاهد  جشن و مراسم بوده اند برگزارشد .

در این دورهمی دو ساعته مددجویان مرکز به خواندن اشعار  زیبای سعدی از دوکتاب معروف بوستان وگلستان که حکایتهای زیبای اخلاقی را در قالب شعر بیان می کند پرداخته شد تا ضمن آشنایی  مددجویان با بزرگداشت روز سعدی سرگرمی و نشاط برایشان فراهم شود .

همچنین توسط روانشناسان این بخش بازی فکری برگزارشدزیرا هیجان ناشی از این مسابقات علاوه بر ایجاد سرگرمی بر شرایط جسمی وروحی آنان تاثیر گذار است.  علاوه برآن انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی این حوزه صورت گرفت تا روز آرامی به مددجویان هدیه شود .