88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سرو صبحانه دورهمی  با رعایت طرح فاصله گذاری در محوطه یاس ویژه مددجویان برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، با توجه به رعایت اصول بهداشتی و عدم دید و بازدید و قرنطینه افراد به ویژه مددجویان به منظور حفظ سلامت جسمی آنان بعد از دستورات سازمان بهداشت در خصوص روند نسبی وکنترل این ویروس مددجویان این بخش در یک دوره همی روز خوبی را پشت سرگذراندند .

 

مددجویان این بخش با رعایت طرح فاصله گذاری به منظور سرو صبحانه به تعداد محدودی تقسیم شده و هر گروه در یک میز جداگانه گرد هم جمع شده تا از این روز لذت ببرند .

قبل از ورود مددجویان به حیاط مراحل ضد عفونی حیاط و دستهای مددجویان انجام شد تا در این دورهمی آسیبی متوجه آنان نشود .

این دورهمی با حضور دکتر طاهره جهانگرد مدیر ساختمان یاس (مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران ام اس و ضایعه نخاعی ) و با نظارت اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی برگزارشد و شرح حال آنان در این روزهای کرونائی ارزیابی شد .

طاهری روانشناس این بخش گفت : این کلاس به منظور افزایش سطح ارتقاء روحیه توانخواهان و بهبود حالات خلقی و حفظ روابط بین فردی با توجه به منع ملاقات مددجویان و دوری از خانواده برگزارشد .

با توجه به دسته بندی افراد به گروههای کوچکتر این دورهمی از ساعت 8 تا 11 صبح  ادامه یافت تا با رعایت صد درصد اصول بهداشتی در این روزهای سخت کرونائی مددجویان سلامتی خود راحفظ کرده و روحیه آنان تقویت شود.