88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مسابقات کشوری اسلالوم با حضور مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزارشد .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، اهمیت به فعالیت های ورزشی بین تمامی افراد به ویژه افراد معلول

در رشد فکری و سلامت روحی آنان  تاثیر چشمگیری دارد به همین مناسبت حضور در مسابقات و ایجاد روحیه نشاط و انگیزه در برنامه های اهم آسایشگاه خیریه کهریزک البرز قراردارد.

 

 صبح روز جمعه مسابقات چند جانبه کشوری اسلالوم در ورزشگاه انقلاب کرج برگزارشد .این مسابقات کشوری بین معلولین در بخش اتومبیلرانی با حضور مسئولین هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز برگزارشد .

در این مسابقات افراد معلول  با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت نفر اول تا سوم از معلولین روزانه آسایشگاه افتخارآفرینی کردند .نفر اول منتخب نرگس گمینی دربخش ماشین های سه کاره  و نفردوم ناصر خان پور و نفرسوم فرزین سور اسرافیل در بخش ماشین های سه کاره  مقام آوردند که با اهداء لوح از سوی مدیران و مسئولین هیئت مدیره جوایز خود رادریافت کردند.

این مسابقات با نام جام مدافعان سلامت نفرات برتر مسابقه را برگزید و ذاکری مسئول هیئت موتورسواری واتومبیلرانی معلولین استان البرز با آرزوی موفقیت روزافزون برای مددجویان این مرکز  جوایز برگزیدگان را اهداءکرد .

ترابی مسئول امور ورزش آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت : حمایت هیئت ها و فدراسیون ورزشی در حمایت از معلولین تاثیر به سزایی در رشد و ایجاد انگیزه در آنان دارد و همه امید ما برآن است که مددجویان این مرکز مورد توجه مسئولین قراربگیرند تا رشد و بالندگی بیشتر را در این افرد شاهد باشیم .