88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

چهار نفر از کودکان فاقد سرپرست پس از خدمات توانبخشی به شیرخوارگاه امام علی علیه السلام باز گردانده شدند .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، حوزه مددکاری با توجه به مسئولیت کاری در امورساماندهی و پذیرش افراد واجد شرایط و یا نگهداری مددجویان در بخشهای مختلف بستری شده از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

در طی چند روز گذشته به منظور ساماندهی و انتقال چهار کودک فاقد سرپرست با سن زیر دوسال به شیرخوارگاه امام علی ( ع )  که در دو سال گذشته  به آسایشگاه سپرده شده بودند اقدامات لازم صورت گرفت .

 این اقدام پس از  انجام خدمات مختلف در حوزه توانبخشی،  کار درمانی ،گفتار درمانی ، جراحی چشم ، جراحی کولوس تومی و سایر مراقبتهای لازم  در این مرکز  زیر نظر پزشک ، پرستار و کاردرمان ، .....با  بهبود شرایط کودکان  اعزامی به  شیر خوارگاه  امام علی( ع ) انجام شد.

مهنویان مددکار کودکان گفت : با  توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم ملاقات کودکان با خانواده ها  در این مرکز مسئول بخش ، پرستار ، مددکار به صورت گروهی با خانواده های این کودکان از طریق تماس تلفنی وارد مذاکره می شویم  و شرح حال معدود کودکان دارای سرپرست را به اطلاع خانواده می رسانیم تا از هرنوع نگرانی رهایی یابند .

وی گفت :  با توجه به پذیرش کودکان اعم از  بدسرپرست ، بی سرپرست  و..  در این بخش تمام سعی و تلاش واحدها بر این است که کودکان سالم باشند و درگیر خطرات احتمالی این ویروس نباشند .

همچنین زمانی که بیست و چهار نفر از کودکان در ایام تعطیلات نوروزی به خانواده ها سپرده شدند بعد از بازگشت با انجام تست کرونا و منفی بودن نتایج  مجدد به بخش باز گردانده شدند و برای حصول اطمینان چهارده روز دوره قرنطینه را سپری کردند و به لطف خدا در بخش کودکان شرایط مساعدی وجود دارد.