88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بانوان نیکوکارایرانی  مقیم لندن چتر حمایت خود را بر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گستراندند .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ حس نوعدوستی و محبت همواره فراتر از مرزهای ایران به رسم ایرانی بودن وکمک به همنوع در روزهای سخت کرونائی توسط بانوان نیکوکار لندن در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به چشم می خورد

 

بانوان نیکوکار ایرانی مقیم  لندن که از دیرباز چتر حمایت خود را برسر مددجویان این مرکز گسترانده اند این بار نیز با پرداخت مبلغ قابل توجهی در خرید وسائل ضد عفونی کننده ویژه تمام مددجویان این مرکز یاری رسان آسایشگاه شدند و این همدلی  از بعد معنوی ،  فرهنگی و اجتماعی ارزشمند است .

بانوان نیکوکار مقیم لندن که در سالهای گذشته با خرید دستگاه الکتروشوک، ماموگرافی، رادیولوژی و... آسایشگاه خیریه کهریزک البرز را در ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی یاری کردند این بار نیز از فراسوی مرزها عشق و نوعدوستی را به تصویر کشیدند و در این شرایط بحرانی کرونا دین خود را اداکردند زیرا اعتقادی راستین در گرو این مهر و محبت نهادینه شده است .

امید است با حمایت و همدلی هموطنان عزیز در حمایت از موسسات مردمی در ایام سخت کرونائی این روزهای بحرانی به پایان برسد.