88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سه نفر از معلولین بخش روزانه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز مجوز حضور به مرحله بالاتر مسابقه دست فرمون را پیداکردند

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، تیم معلول آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در مسابقه دست فرمون که یکی از مسابقات مهیج و پرطرفدار بین افراد سالم و معلول است شرکت کردند.

 

مسابقه دست فرمان طرفداران زیادی از قشر جوان اعم از افراد دارای معلولیت یا سالم را به خود اختصاص داده و با هیجان خاصی همراه است که با توجه به حرکات مارپیچ و حرکات نمایشی در مسیر مشخص آغاز می شود و به نوعی با مسابقات

اسلالوم شباهتهایی دارد .در راستی آزمایی که دردو ماه گذشته از بین دوازده هزارنفر شرکت کننده از شهرهای مختلف برای حضور در این مسابقه برگزارشد چهارصد نفر مجوز ورود برای حضور دراین مسابقه را پیداکردندکه درنهایت هشت معلول به مرحله بالاتر را ه یافتند و سه نفر از  معلولین مرد بخش روزانه ساختمان یاس نیز مجوز حضور به مرحله بالارا پیداکردند .

این مسابقات در بوستان ولایت تهران  برگزار می شودکه با نظارت چهار داورکه مدرس بین المللی و یا ازاساتید این حوزه هستند  داوری می شوند.ترابی مسئول امور ورزش آسایشگاه  گفت : خوشبختانه سه نفر از بخش روزانه معلولین که در مرحله اول شرکت کردند مجوز حضور در مراحل بالاتر را پیداکردند و امید است که افتخارآفرین جامعه معلولین باشند .

وی درپایان افزود : این مسابقات بعد از دهه اول محرم از آنتن صدا و سیمای ایران و شبکه نسیم پخش خواهد شد .