88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با همت گروهی وتلاش بی وقفه کادر درمان وضعیت جسمی کودک معلول در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بهبود یافت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ با همت گروهی و تلاش بی وقفه کادر درمان آسایشگاه ،  کودک

 معلول ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان  سیر درمانی مثبت و رو به رشد را گذراند و تغییرات قابل توجهی در مسیر درمانی وی حاصل شد .

امید کودکی که از سه ماهگی به این مرکز سپرده شد فاقد سرپرست بوده و مشکلات جسمی حرکتی و تاخیر رشدی را به  همراه  دارد .

 وضعیت این کودک در راه رفتن ، تکلم ، غذاخوردن و... با تاخیر رشد همراه بود. همچنین این کودک معلول ( پاچمبری  ) که کجی پاهای قابل توجهی داشت تحت دو عمل جراحی قرار گرفت و  هم اکنون در شرایط بهتری به سر می برد و امید است که با پوشیدن کفش طبی و فیزیوتراپی  دوره در مانی وی تکمیل شده و پاهایش به حالت عادی بازگردد .

این کودک در حال حاضر پنج ساله است که با  اقدامات گفتار درمانی ، کاردرمانی جسمی و ذهنی ، کلاسهای آموزشی و مددکاری ، روانشناسی و.... توانسته در صدا، آواسازی ، تک کلمه و گفتار مهارت های نسبی را فراگیرد و راه برود .

همت کادر در مانی برای بهبود شرایط نسبی در این کودک فاقد سرپرست  تلاش شبانه روزی کادر درمانگر و حوصله مثال زدنیو مسئولیت خطیر پزشکان و پرستاران و...  در مراقبت های پزشکی و توانبخشی کودکان  آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  را به تصویر می کشد که با علم و عمل حامی کودکان معلولی هستند که به حال خود رها شده اند .

حمایت و همدلی خیرین در مبحث نگهداری و پرداخت هزینه های درمانی می تواند این کودکان را  به شرایط عادی تری باز گرداند جای امیداست که حمایت و همدلی نیکوکاران و ارائه درمانهای پزشکی از سوی مراکز ذیربط جامعه را به سوی سلامت و آرامش پیش برده و بهبود نسبی در وضعیت کودکان معلول را بیش از بیش شاهد باشیم .