88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت سیزده آبان از دانش آموزان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز قدردانی شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ بزرگداشت روز دانش آموز و سیزدهم آبان از رنگ وبوی خاصی  در این مرکز برخورداراست زیرا با تقدیر از دانش آموزان استثنایی موفق ، انگیزه تحصیل ودانش در آنان تقویت می شود.

 

 سیزده آبان در تقویم ملی ایران روز دانش آموز نامیده شده است زیرا دانش آموزان چشم وچراغ یک جامعه هستند واگر در بستر مناسبی قرار بگیرند می توانند درجهت پیشبرد اهداف یک جامعه گام بردارند .

بدین بهانه از 9 نفر دانش آموزان استثنایی این مرکز که به مدرسه می روند  درطی یک مراسم کوتاه با اهداء جوایزی تشکر شد.

این دانش آموزان که 7 دختر و 2 پسر هستند در تحصیل خود موفق بوده اند ونیازمند برنامه های آموزشی وتربیتی هستند که زیر نظر روانشناس ، مربیان آموزشی ومددکاران مسیر هموارتری برایشان فراهم می شود .

امیر حسین حکیمی صابر کودک 7 ساله که فاقد سرپرست می باشد با توجه به هوش بالا و قبولی درآزمون ارزیابی وسنجش از دوره مقدماتی به تکمیلی راه یافت و در یکسال تحصیلی دوره مقدماتی وتکمیلی را همزمان گذراند وشاید این نشان از تلاش بی وقفه کسانی است که دلسوزانه کودکان رامورد حمایت قرار می دهند .

.این مراسم که با آهنگ و موسیقی شاد همراه بود ساعات خوشی را برای کودکان ودانش آموزان رقم زد وبا اهدای جوایز به کودکان پایان یافت .

لازم به ذکر است رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در دستور سازمانی این مرکز قراردارد.