88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جلسه آموزش مهارت همدلی وخودآگاهی ویژه مدیران و مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ با توجه به اهمیت کاهش فشار روانی و فرسودگی شغلی در کادردرمان به ویژه در دوران پاندمی کرونا ویروس به دستور  دکتر رضا شهسواری معاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه جلسه فصلی با حضور تمامی مدیران ستادی  و مسئولین مراکز برگزار شد .

 

 در این جلسه اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی به آموزش مهارت همدلی و برقراری ارتباط موثر با کارکنان ( به ویژه کادردرمانی ) پرداخت .

در این دوره آموزشی ابتدا به اهمیت یادگیری مهارت های زندگی پرداخته شد و سپس در خصوص تکینیک های مهم مهارت خودآگاهی، همدلی و برقراری ارتباط موثر با کارکنان به ویژه کادردرمان جهت کاهش فشار روانی و فرسودگی شغلی در این دوران خاص مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

از جمله مهارت های آموزش داده شده  می توان از  انتظارات و برداشت های نقش، مهارت جرات مندی همدلانه، رد درخواست های غیر منطقی دیگران و راهکارهای همدلی با کادردرمان را  نام برد  زیرا به منظور توجه بر اهمیت این گروه شغلی که بار سنگین مراقبت ازسالمندان ومددجویان  این مرکز را بردوش می‌کشند، آموزش همدلی در این ایام تاثیر مهمی در کاهش استرس وتنش به دنبال دارد.

 با توجه به خستگی کادر بهداشت و درمان و فشار ناشی از آن بر پزشکان، پرستاران وکادر درمان این مرکز که از ابتدای اسفند درگیر جدال با ویروس کرونا بودند  افزایش همدلی می تواند فشارها وسختی های شرایط فعلی را کاهش دهد .