88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بررسی عملکرد حوزه آموزش وتوانبخشی کودکان اتیسم با جلسات مستمر در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ جلسه ماهانه با حضور جمعی از کارشناسان حوزه اتیسم  کودکان درمرکز آموزش وتوانبخشی روزانه کودکان اتیسم با حضور والدین برگزارشد .

 

این جلسه هرماه با حضور مسئول مرکز ، روانشناس ، مددکار اجتماعی ، کاردرمانگر، مربی آموزشی وکارشناس هنر وورزش برگزار می شود .

هدف از برگزاری این جلسات که به صورت مستمر  می باشد تبادل اطلاعات بین والدین و کارشناسان آموزشی به منظور بررسی بهبود شرایط کودکان در حوزه اتیسم می باشد .

با توجه به برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه  کودکان اتیسم در فضای مجازی کارشناسان  حوزه اتیسم در حوزه فردی وکاری مطالب ارزنده ای عنوان کردند تا از پیشرفت بچه ها ، حضور منظم در کلاس های آموزشی ، ارائه کارنامه آموزشی به کودکان و امتیاز بندی بر اساس پیشرفت در آنان خانواد ها را مطلع سازند .  کارشناسان حوزه اتیسم در این تبادل نظر لزوم به موقع  کودکان در کلاسهای آموزشی را در میزان یادگیری موثر  دانستند و بر لزوم تمرینات در منزل با حمایت والدین تاکید داشتند.

شهباز مددکار مرکز روزانه کودکان اتیسم گفت:  خدمات مربوط به بهداشت روانی، خدمات حقوقی ، خدمات آموزشی، خدمات مربوط به سلامت عمومی، خدمات توانبخشی و خدمات اجتماعی از موارد مهمی است که باید در اختیار افراد دارای اختلال اتیسم و خانواده های آنها قرار گیردکه پیرامون  اهم این امور به والدین توصیه های لاز م را یادآور شدیم .

  تیم ارزیابی تخصصی شامل ،  روانشناس و آسیب شناس،  گفتار درمانگر وکاردرمانگر براساس ضرورت  و تشخیص نیز  در این کلاسها حضور داشتند تا با ارائه کارنامه آموزشی  سیر درمان کودکان ر ا بررسی کنند ، همچنین این گروه والدین را  بر   رعایت  نکات آموزشی وحضور به موقع کودکان اتیسم  در کلاسها به منظور پیشرفت وضعیت درمان ملزوم دانشتند .