88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ویدیوی فیلم آموزشی و  انیمیشن در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به نمایش گذاشته شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ فیلم انیمیشن به منظور آموزش و توانبخشی  کودکان اتیسم و سایر کودکان بخش روزانه و شبانه روزی  ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روز ی کودکان معلول به نمایش گذاشته شد .

 

فیلم  هایی در مبحث آموزش به کودکان  اتیسم و سایر معلولیت ها  باید آمیزه ای از شادی، هیجان، تلاش، نوع دوستی، محبّت، و آشنایی با نشانه ها و نیازهای روز مره  آنان در خانواده و اجتماع  باشد و به عبارتی  باید عواطف مثبت را با بهره گیری از تخیلی سازنده و پذیرفتنی در جهت آموزش و یادگیری در کودکان  به کاربرد .

شقایق بناء مسئول مرکز روزانه اتیسم گفت :  با توجه به ایام کرونا و قرنطینه و عدم اردوهای تفریحی دو فیلم انیمیشن با محتوای آموزشی برای کودکان  کم توان ذهنی بخش روزانه اتیسم و شبانه روزی ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان در نظر گرفته شد .

محتوای آموزش یکی از ویدیو ها مسواک زدن را به کودکان آموزش می دهد و محتوای فیلم دوم سگهای نگهبان را به تصویر می کشد که کمک به دیگران و همدلی را بیان می کند .

وی افزود : فیلم های انیمشن همواره در برنامه آموزشی این مرکز قرار داشته اما  این بار  با هدف  تجربه حضور کودکان در محیط جدید و سالن آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک  قصد داشتیم تا  کودکان  محیط گسترده تر با تعداد بیشترهمسالان خود  را به منظور سازگاری با محیط تجربه کنند که قطعا  توجه به این امر از اهمیت خاصی برخوردار است .

کودکان حاضر در سالن 35 نفر هستند که با رعایت کامل فاصله فیزیکی و پروتکل های از پیش تعیین شده به تماشای فیلم پرداختندکه  می توان علاوه بر جنبه آموزشی به جنبه تفریحی و سرگرمی  این فیلم ها  اشاره کرده و بر ضرورت آن تاکید داشت .