88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اولین  دوره آموزشی منسجم  خدمات مراقبتی در  آسایشگاه خیریه کهریزک  البرز برگزارشد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  این جلسات آموزشی با حفظ دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی ویژه کادر مراقبین در  ساختمان نیلوفر مرکز  جامع نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان برگزار گردید.

پرسش و پاسخ پیرامون مسائل گوناگون به منظور ارتقاء سطح خدمات مراقبتی  در این دوره آموزشی که توسط مددکار اجتماعی

؛ روانشناس ، کاردرمانگر وگفتار درمانگر برگزار می شود توانسته به خوبی در بهبود عملکر کارکنان ایفای نقش کند .

افکاری روانشناس کودکان شبانه روزی ساختمان نیلوفر گفت : این اولین دوره منسجم ویژه مراقبین می باشد که با هدف بهبود

کیفیت وکارایی در خدمت رسانی اصولی به مددجویان ، کاهش آسبیب های اجتماعی حین کار ، ارتقاء سطح خدمات مراقبتی

برگزار می شود  و باتوجه به اینکه سالمندان وتوانخواهان ساعات زیادی با مراقبین در ارتباطند، قطعا آموزش های لازم به منظور خدمت رسانی صحیح   با کلاسهای آموزشی امکان پذیر است .

این دوره آموزشی از دی ماه سال 99 کار خود راآغاز کرده وتا پایان سال 1400ادامه خواهد داشت .این دوره منسجم قطعا می تواند رفتار سازمانی ، ارائه خدمات و بهبود کنترل کیفی را به دنبال داشته باشد .

در این دوره آموزش خود مراقبتی ، سندرم داون ، اتیسم  ، میکروسفالی در کودکان  ومراقبت  از آنان ، مسیر رشد تکاملی

کودکان ، پوزیشن مناسب  هنگام بلع یا استحمام توانخواهان ، اصول استفاده مناسب از اسپیلنت و کفش طبی  و .... توسط

استاتید حوزه مربوطه برگزار می شود که جای امید است پیشرفت در خدمت رسانی صحیح وکاربردی را به دنبال داشته باشد .