88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 دوره آموزشی با محوریت مدیریت استرس ویژه خانواده های کودکان معلول در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  این کارگاه­ پیرامون بررسی  مشکلات والدین کودکان معلول  و عدم مهارت کافی  آنان در حل مشکلات  رفتاری در کودک پس از همفکری  مسئولین مراکز روزانه مرکز نیلوفر با  برگزاری جلسات  متعدکار خود را آغاز کرد .

 این کارگاه­ها طی  شش  ماه متوالی  و ماهی یکبار  در مرکز جامع نیلوفر برگزار می­گردد که اهداف خاصی را به دنبال دارد .موضوعات مطرح شده در این کارگاه اموزشی ،  مدیریت استرس ، خودمراقبتی ،کنترل خشم ، تربیت جنسی  ،حل مشاجرات خانوداگی و  مشکلات زناشویی  و تربیت صحیح کودک می باشد که توسط مدیر روانشناسی ، مسئول مرکز و مددکار اجتماعی کودکان آموزش داده می شود .

برگزاری این دوره آموزشی با اهداف شناسایی نشانه های استرس بهبود سلامت روان مادران ، پاسخ های مختلف افراد به استرس و واکنشهای جسمانی به  موضوع  پیش آمده  ؛ مدیریت استرس و مقابله مسئله مدار پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي  ، آموزش ریلکسیشن و رهاسازی از  احساسات منفی می باشد که در کاهش مشکلات فردی واجتماعی در خانواده تاثیر به سزایی دارد .

شهباز مددکار مرکز روزانه کودکان معلول گفت : از آنجایی که استرس و عدم مدیریت آن اثرات مخربی بر تربیت کودکان دارد سعی داشتیم با شناخت  عوامل ایجاد استرس،  آثار خانوادگی،اجتماعی و احساسی استرس،   آشنایی با مواد غذایی کاهش دهنده استرس  ، تمرینات عملی جهت رفع استرس،  آموزش آرمیدگی و ریلکسیشن گامی درجهت سلامت روان درکودکان و به دنبال آن خانواده هایی که فرزندمعلول دارند برداریم .