88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

واکسیناسیون  مددجویان سالمند  برای مقابله با  کووید 19  در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آغازشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  واکسیناسیون  مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک به منظور مقابله با ویروس کرونا  درمراکز لاله ، رز ، گلها و پرسنل این مراکز با نظارت وزارت بهداشت و درمان و با حضور خبرگزاری صدا و سیمای استان البرز انجام شد .

این اولین دوره واکسینه شدن جمعی از توانخواهان آسایشگاه البرز است که با هماهنگی وزارت بهداشت صبح روز چهارشنه بیستم اسفند ماه کار خود را آغاز کرد .

جمعی از اعضاء سازمان بهزیستی ، وزارت بهداشت و درمان ، دانشگاه علوم پزشکی با حضور خود در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز نظارت کامل بر اعمال تزریق واکسن را عهده دار شدند .

براساس دستور وزارت بهداشت مبنی بر الویت واکسینه شدن افراد در خانه سالمندان و بر اساس ضرورت نیاز ،  با توجه به سالخوردگی و ابتلاء بیشتر به ویروس کرونا در توانخواهان  این مرکز کارخود را آغاز کرد .

می توان گفت : با آغاز واکسیناسیون امید تازه ای در کالبد جامعه دمیده شده  واگر تا زمان تزریق بیشترین تعداد جمعیت ،  مردم

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و چند ماه آینده را یکی از حساس ترین دوران زندگی خود و نزدیکان به حساب بیاورند شرایط به روال عادی ترباز می گردد .

 در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بیش از   525 سالمند ، بیمار ام اس و ضایعه نخاعی و کودک معلول شبانه روزی نگهداری می شود  که براساس نیاز سنجی واکسینه  شدند .

همچنین کادر درمان این مرکز  نیز که از الویت های  تعیین شده وزارت بهداشت هستند امروز در فهرست افراد واکسینه شده قرار گرفتند.

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی بعد از تزریق  واکسن تیم پزشکی و پرستاری این مرکز  با نظارت مستقیم بر شرح حال مددجویان پیگیر شرایط جسمانی آنان  هستند تا از عوارض جانبی در امان باشند .

هر چند شیوع ویروس کرونا درایران  به وضعیت پایداری رسیده است اما هر گونه کم توجهی یا بی توجهی به رعایت دستورالعمل

های بهداشتی می تواند به آغاز موج جدید از شیوه این ویروس مرگ بار منجر شود  و براین اساس رعایت پروتکل های بهداشتی نیز درآسایشگاه خیریه کهریزک حتی با واکسینه شدن افراد ادامه خواهد داشت .