88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

  به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی بین سالمندان و پرسنل آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا ٢ آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی و ترویج ورزش های همگانی برگزار می شود. به همین مناسبت مسابقات ورزشی در دو رشته تنیس و پرتاب دارت بین مددجویان و پرسنل کهریزک برگزار شد.

 

خامسی کارشناس ورزش سالمندان گفت:این مسابقات در دو رشته تنیس و پرتاب دارت بین مددجویان و پرسنل طی دو روز برگزار شد. ورزش و فعالیت فیزیکی در سلامت روان سالمندان مؤثر است.ایجاد نشاط ،سر زندگی ،امید و حس بودن در سالمندان اصلی ترین هدف در برگزاری این مسابقات بود.

نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول زندگی اهمیت بسیاری داشته است. تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت هر جامعه و همراه با ارزشهای فردی و اجتماعی می باشد و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی بویژه در دوران سالمندی می باشد.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید.