88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، به مناسبت روز جهانی سالمند، هزار شاخه گل رز تهیه گردید و پرسنل موسسه، ضمن تبریک این روز به سالمندان، به آنها گل اهدا نمودند و بدین وسیله از سالها زحمات آنها برای جامعه و کشور در قالب  مادر، پدر، کارمند، معلم و …، قدردانی نمودند.

 

هر سال 9 مهر ماه مصادف با روز سالمندان است که موسسه خیریه کهریزک به عنوان بزرگترین مرکز نگهداری و توانبخشی به سالمندان، بر خود وظیفه دانست، تا این روز را گرامی دارد و از سالمندان قدردانی کند.