88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ششمین مرحله آماده سازی تیم ملی بوچیای کشور جهت اعزام به مسابقات پارآسیایی چین به میزبانی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ اردوی آمادگی تیم ملی بوچیای کشور به مدت دو هفته با حضور چهار ورزشکار و اعضاء کادر فنی در ورزشگاه پوریای ولی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار می شود.
در این اردو که ظریفه احمدی بازیکن توانمند آسایشگاه کهریزک نیز در آن حاضر است، مهران افراشته (اردبیل)،مریم ملکی فلاح (تهران) و فرشید استجلو (زنجان) به مدت دو هفته تا ۲۷ مردادماه خود را برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی هانگژو چین آماده می کنند.
چهارمین دوره مسابقات پاراآسیایی از ۲۲ تا ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۳ (۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۲) در شهر هانگژو چین برگزار می شود.