88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران در مراسم تجلیل از کارکنان بخش فیزیوتراپی، بومی سازی این دانش را در مرکز علمی کاربردی کهریزک در آینده ای نزدیک نوید داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ با اهدا لوح تقدیر و هدایایی، از خدمات ارزشمند کارکنان بخش فیزیوتراپی تجلیل شد.

در این مراسم دکتر نحوی نژاد، دلسوزی و بهره گیری از دانش فیزیوتراپی را دو مؤلفه اصلی خدمت در این واحد دانست و گفت: افزایش کیفیت خدمات فیزیوتراپی در یک سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست، با این حال توجه داشته باشید بیماران ناتوان در وهله نخست با خلق و خوی مناسب شما سازگاری خواهند یافت و پس از آن مقوله درمان را پذیرا می شوند.

وی بومی سازی دانش فیزیوتراپی در مرکز علمی کاربردی کهریزک را مورد اشاره قرار داد و افزود: مرکز علمی کاربردی کهریزک این پتانسیل را دارد تا با استفاده از امکانات موجود و نیز بهره گیری از دانش اساتید اهل فن، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،  دانش آموختگان مجربی را به ساير مراکز مشابه معرفی نماید.

دکتر نحوی نژاد با اشاره به شعار بهداشت جهانی نیز گفت: سازمان بهداشت جهانی اعتقاد دارد  (( توانبخشی عملیاتی است دارای مدتی مشخص )) اما در تکمیل اظهارات خود ادامه می دهد که این مدت گاهی می تواند از زمان تِولد تا پایان عمر باشد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران خالی بودن جای پژوهش در بخش فیزیوتراپی را هم یادآور شد و اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت‌های پژوهشی در این بخش کارآمد و مهم باشیم.