88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با اجرای طرح کدگذاری پروتزهای دندانی سالمندان، خدمت نوین دیگری در واحد سلامت دهان و دندان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران به سرانجام رسید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، دکتر شروان شعاعی مسئول فنی افتخاری واحد سلامت دهان و دندان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با تشریح عملکرد این واحد، گفت : با اجرای طرح‌های غربالگری دهان و دندان، فعالیت بهداشتیاران در بخش های مختلف بستری و معرفی بیماران واجد شرایط به واحد دندانپزشکی، قدم های مهم و تأثیرگذاری در سلامت معلولین و سالمندان کهریزک برداشته شده است.

وی اجرای طرح کدگذاری پروتزهای دندانی سالمندان را پروژه ای جدید در آسایشگاه معرفی کرد و افزود : با اجرای این طرح، هریک از پروتز های دندانی سالمندان دارای کد سه رقمی مختص هر فرد می شود که امکان جابجایی به هنگام شستشو به صفر می رسد.

دکتر شعاعی اذعان داشت : همکاران بهداشتیار ما در برنامه ای مدون، اقدام به شستشو و نظافت پروتزهای دندانی سالمندان می کنند و با فهرست موجود، این پروتزهای دندانی تحویل صاحبان آن می شود. پیش از این به جهت اینکه پروتز ها جابجا نشوند، همکاران ما ناچار بودند به صورت فردی اقدام به شستشوی پروتز ها کنند که وقت و انرژی زیادی از آنان می گرفت.

قابل ذکر است بیش از 600 نفر از سالمندان آسایشگاه کهریزک تهران از پروتزهای دندانی استفاده می کنند که بیشتر آنها توسط پروتزکاران نیکوکار و در محل واحد دندانپزشکی درمانگاه دکتر حکیم زاده ساخته و تحویل شده است.