88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با مثبت اعلام شدن تست کرونا در برخی از مددجویان، تمهیدات لازم در نشست فوق‌العاده ستاد کرونای آسایشگاه خیریه کهریزک اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با آماده سازی دو بخش پذیرش بیماران کرونا ، مسئولین این ستاد خود را آماده مقابله احتمالی با همه گیری مجدد مددجویان به بیماری کرونا می کنند. تعلیق حضور نیکوکاران و پذیرش مددجویان جدید به مدت دو هفته از دیگر تصمیمات اتخاذ شده است.

دکتر پورفهیم جانشین ستاد کرونا در کهریزک با اعلام این خبر، افزود : غربالگری همه مددجویان و کارکنان با سرعت آغاز شده و با پشتیبانی های لازم همه واحد‌های آسایشگاه، آماده هستیم تا از بروز هرگونه اتفاق جدیدی جلوگیری کنیم.

حمیده پورفهیم، واکسیناسیون دوز سوم را از دیگر تدابیر اتخاذ شده اعلام و تصریح کرد : با مساعدت وزارت بهداشت، واکسیناسیون کادر پرستاری آغاز شده و انتظار می رود تا هفته آینده نیز، دوز سوم واکسن کرونا را همه سالمندان و معلولین آسایشگاه دریافت کنند.

جانشین ستاد کرونا، تحلیل رفتن توان کادر پرستاری را از بزرگترین مشکلات پیش رو دانست و اضافه کرد: با وضعیت فعلی، امکان قرنطینه عمومی وجود ندارد، بنابراین امیدواریم با واکسیناسیون عمومی دوز سوم و رعایت دستورالعمل های بهداشتی بتوانیم از این دوره نیز به سلامت عبور کنیم.