88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

انسجام‌بخشی بیشتر در وحدت رویه خدمت، تهیه ملزومات موردنیاز و رفع مشکلات موجود در اماکن بهداشتی مددجویان، اهم گفتارهای سرگروه‌های بانوان و آقایان نیکوکار با دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با گرامیداشت یاد و خاطره شادروان حاج رضا رسولی، پیشکسوت و سرگروه آقایان نیکوکار، نشست مشترک سرگروه‌های نیکوکاری با دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در فضایی همدلانه و عاطفی برگزار شد.

در ابتدای این نشست هر یک از سرگروه‌های نیکوکاری به بیان دیدگاه‌های خود در مواجهه و حل مشکلات موجود در تلطیف و شستشوی بیماران پرداخته و خواستار رفع نواقص به‌ویژه تهیه ملزومات و برطرف شدن افت فشار آب شدند که مقرر گردید در اسرع وقت به این خواسته‌ها رسیدگی شود.

در این دیدار، دکتر نحوی نژاد با قدردانی از گروه‌های نیکوکاری، این فرهیختگان جامه را فرستادگانی از جانب خداوند دانست که خدمت به بیماران را بخش جدایی‌ناپذیر زندگی خود حتی تا سنین کهن‌سالی می‌دانند.

وی با ابزار تشکر از گروه‌های نیکوکاری که در تهیه ملزومات، اقدامات شایسته‌ای را انجام می‌دهند، اضافه کرد: واقعیت این است که گذر عمر شامل حال همه ما و شما می‌شود و از آن گریزی نیست، بنابراین از سرگروه‌های نیکوکاری دعوت می‌کنیم با فراخواندن نیروهای جوان و آموزش آنان، روح تازه و انرژی مضاعفی را در خدمتگزاران افتخاری کهریزک بیافزایند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اذعان داشت: همه ما میدانیم که مددجویان از جانب خدا و بندگان مخلص او همانند شما حمایت و پشتیبانی می‌شوند، ما نیز اگر لیاقت داشته باشیم که قدم‌های مثبتی در این مسیر الهی – انسانی برداریم، به وظیفه سازمانی خود عمل کرده‌ایم و هیچ دینی بر گردن این عزیزان نداریم.