88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تأکید بر آموزش مدون و مستمر پرستاران در ارائه خدمت به مددجویان ، نظام پرستاری را پیشتازان عرصه خدمت به معلولین و سالمندان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ دکتر نحوی نژاد آرامشی که خداوند در دل‌های پرستاران ایجاد می‌کن را با هیچ هدیه و ره‌آوردی قابل قیاس ندانست.

وی که در جمع شرکت‌کنندگان در سمپوزیوم تازه‌های پرستاری سالمندان و معلولین سخن می‌گفت، همچنین افزود: اگر نظام پرستاری در چارچوب تعریف‌شده دانشگاهی خود پیاده و اداره شود ، می‌تواند شکوفایی را در ارائه خدمات پرستاری به‌تمامی نیازمندان دریافت انواع خدمات ایجاد و گسترش دهد.

دکتر نحوی نژاد خطاب به حاضرین در این سمپوزیوم تصریح کرد: بدانید شغل پرستاری نعمتی است که خداوند پیش روی شما مردان و زنان پاک‌طینت قرار داده است و باوجود سختی‌های فراوانی که این شغل دارد ، آرامشی که از قبال خدمت به خدمات گیرندگان نصیب شما می‌شود، بهترین دستاورد زندگیتان خواهد بود .

وی سیر علمی شدن و تخصصی گردیدن نظام پرستاری در آسایشگاه خیریه کهریزک را مستمر دانست و عنوان کرد: انشا الله در آینده‌ای نزدیک شبکه سلامت می‌تواند از توانایی‌های پرستاران آموزش‌دیده بهره‌مند و نیز هزاران نفر را در سطح شهر و کشور که دغدغه مراقبت در منزل دارند را برطرف نماید.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان بیان داشت: فرصت‌ها را غنیمت  به شماریم و از پیشتازی ارائه خدمت به مددجویان بیشترین بهره دنیوی و اخروی را از آن خود کنیم.