88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دیدار و عیادت از سالمندان و معلولین، بررسی درخواست های کارکنان و رفع مشکلات اجرایی آسایشگاه خیریه کهریزک، از اهداف بازدید رییس جمهور کشور در این بازدید سرزده بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشور روز جمعه ۲۱ آبان با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک، به دیدار سالمندان و معلولین این مرکز خیریه آمد.

عیادت از مددجویان و شنیدن درد دلهای آنان، بررسی درخواست های کارکنان و انواع مشکلات اجرایی در نگهداری و توانبخشی سالمندان و معلولین، از اهداف حضور سرزده رییس جمهور در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

سید ابراهیم رئیسی تکریم سالمندان را وظیفه همه مردم بویژه دولت و مسئولین استانی دانست و بر اهتمام جدی در حمایت از این قشر از جامعه تأکید کرد.

رییس جمهور با استماع گزارشی از تنگناهای موجود در اداره آسایشگاه خیریه کهریزک، دستورات لازم را جهت رسیدگی هرچه سریعتر این مشکلات صادر کرد.

در دیدار سرزده رییس جمهور از آسایشگاه خیریه کهریزک، استاندار تهران، فرماندار شهرستان ری، رییس پلیس تهران بزرگ و جمعی از مقامات دولتی وی را همراهی می کردند.

گفتنی است هزینه های سنگین حامل های انرژی، بیمه و حقوق کارکنان ، یارانه اختصاصی به مددجویان  و نیز تعمیر و نگهداری تأسیسات زیربنایی، از جمله مشکلات اداره آسایشگاه خیریه کهریزک است.