88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور جمع کثیری از سالمندان، مدیران و کارکنان، پیاده‌روی نمادین با هدف افزایش امید به زندگی در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در آخرین روز از هفته ملی سالمند، پیاده‌روی نمادین سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در این برنامه نشاط آور که جمعی از مدیران و کارکنان، کاروان سالمندان را از محوطه بزرگ آسایشگاه تا ورزشگاه پوریای ولی همراهی می کردند، انواع شعارها در حمایت از سالمندان توسط شرکت کنندگان تکرار شد.

جهان دیدگان باغبانان زندگی اند، سالمندان هویت زندگی اند، هفته ملی سالمند فرخنده باد و سالمندان باعث برکت و افزایش رحمت الهی در خانواده ها هستند، شعارهایی بود که در این همایش ورزشی به آن پرداخته شد.

راهپیمایی نمادین سالمندان در حالی به کار خود پایان داد که سالخوردگان شرکت کننده متعهد شدند با انواع فعالیت های ورزشی، فرهنگی، اشتغال در کارگاه های توانبخشی و گردهمایی های تفریحی و سرگرمی، سلامت جسم و روان خود را تقویت کنند.

در هفته ملی سالمند، انواع برنامه‌های تفریحی و هنری ویژه سالمندان، جشنواره غذا، سمپوزیوم تخصصی در زمینه بهبود کیفیت زندگی سالمندان و همایش های شاد و نشاط آور در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.