88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن ازدواج و با شکوه زوج خوشبخت کهریزک با حضور اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک، خیرین، مددجویان، مدیران و کارکنان این مجموعه خیریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ عزیزه و فرهاد، زوج معلول کهریزک با بدرقه خیرخواهان و نیکوکاران جامعه به خانه بخت رفتند.

خطبه عقد زوج خوشبخت کهریزک با حضور اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک، جمع کثیری از خیرین و نیکوکاران، مددجویان، مدیران و کارکنان این مجموعه خیریه جاری شد.

عقد ازدواج آسمانی عزیزه و فرهاد در حالی بسته شد که این زوج معلول از محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به عنوان پدر معنوی خویش کسب اجازه کردند تا به خانه بخت بروند.

در جشن ازدواج این دو عزیز کهریزک، گروه های مختلف هنری همچون آقایان امیر اورکی ، میلاد قلی زاده ، سامان فراهانی ، سعید مقیمی، علی تارثبوت ، امیرحسین فتح الله زاده و افشین فیروزی با جان و دل به اجرای برنامه پرداختند تا لبخند شادی را بر چهره همگان بویژه همنوعان زوج خوشبخت و معلول آسایشگاه بنشانند.

در پایان جشن ازدواج زوج معلول کهریزک، هدایای ارزشمندی از سوی اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک، گروه بانوان و آقایان نیکوکار، همیاران فرهنگی ، مدیر مسئول روزنامه سایه ، ایران دیلی و دوستان همنوعشان تقدیم آنان شد.

از این پس، زوج خوشبخت کهریزک با کار و فعالیت در کارگاه های توانبخشی و حمایت های مستمر مسئولین آسایشگاه در منزل شماره ۱۳ شهرک عمید، محل زندگی زوج های معلول زندگی آرام و آسوده ای را تجربه می کنند.

گفتنی است کلیه اسباب زندگی زوج معلول، جشن ازدواج و پذیرایی از مدعوین توسط خیرین و نیکوکاران آسایشگاه تهیه و تأمین گردید که جملگی شایسته احترام هستند.