88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر علی اکبر صالحی وزیر پیشین امور خارجه و نایب رییس فرهنگستان علوم در دیدار از آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، بر رسیدگی همه جانبه به وضعیت معيشت و نشاط کارکنان این مجموعه خیریه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ دکتر علی اکبر صالحی نایب رییس فرهنگستان علوم با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، به دیدار سالمندان و معلولین ساکن در این مرکز رفت.
وی همچنین در نشست با مدیر این مجموعه، با تمجید از عملکرد کارکنان بویژه کادر پرستاری آسایشگاه، آنان را سربازان گمنام وطن نامید و بر رسیدگی به وضعیت معیشتی تلاشگران عرصه خدمت به بیماران نیازمند تأکید کرد.
دکتر صالحی با تقدیر از تیم مدیریتی کهریزک در ساماندهی وضعیت سالمندان و معلولین در بخش های مختلف بستری نیز گفت: اگر عشق و صداقت و پاکی در وجود یکایک خدمتگزاران کهریزک نباشد، قطعأ شاهد چنین آبادانی و تحولات چشمگیر در زندگی بیماران نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: همه این بیماران هموطنان ما هستند و باید خود را موظف و مکلف بدانیم تا در رفع مشکلات و نیازمندی های آنان مشارکت فعال داشته باشیم.
وزیر امور خارجه پیشین کشور اظهار امیدواری کرد در رایزنی با سفرای خارجی برای حضور در کهریزک، فصل جدیدی از آشنایی بیشتر سایر کشورها با امور عام المنفعه در ايران گشوده شود.