88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار خانواده های مادران سالخورده ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک با دکتر نحوی نژاد، بر ایجاد محیطی امن و پرنشاط برای سالمندان تأکیدی دوباره شد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ مسئولیت پذیری، مشارکت در امور درمانی، اخذ مرخصی های مستمر در طول سال برای سالمندان و ملاقات های هفتگی، مولفه هایی که می تواند سلامت جسمی و روانی مادران سالخورده کهریزک را تضمین نموده، در دیدار مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با خانواده های مادران سالخورده بر رعایت این اصول تأکید شد.
در این دیدار که در قالب هم اندیشی خانواده ها با مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد، دکتر نحوی نژاد خاطر نشان کرد : نیاز به همیاری شما در برهه زمانی فعلی بیش از پیش احساس می شود تا بتوانیم به وظایف خود در قبال توانبخشی و نگهداری سالمندان بهتر از همیشه عمل کنیم.
وی با نگاهی به عملکرد بخش های درمانی آسایشگاه نیز گفت : در هیچ یک از مراکز نگهداری و توانبخشی، بخش های مجزای درمانی وجود ندارد، در حالی که کهریزک با ایجاد چنین مرکزی سعی دارد بهترین خدمات درمانی و پزشکی را به سالمندان بیمار ارائه کند که در این راه توفیقات فراوانی هم کسب شده است.
دکتر نحوی نژاد توانبخشی و فیزیوتراپی را از اصلی ترین خدمات خاص سالمندان در دوران کهولت و افتادگی دانست و افزود : تحولات چشمگیری در بخش توانبخشی و فیزیوتراپی سالمندان در دست اجراست و مطمئن هستیم نتایج آن بزودی در زندگی عزیزان سالمند مشهود خواهد شد.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک رسیدن به مطلوب ترین دوران زندگی سالمندان در این مرکز را مستلزم همراهی خانواده های آنان با کادر خدماتی و پرستاری برشمرد و بر انجام این مهم تأکید کرد.