88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آن دسته از عزیزان سالمند، معلول و بیمار مبتلا به ام اس که قادر به حضور در سرای فرهنگی نیستند . در نعمت حضور خیرین برای فراگیری هنر و آموزشهای گوناگون بهره مند می شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ سرای فرهنگی و مرکز آموزش آسایشگاه خیریه کهریزک از فعالترین واحدهایی است که توانسته اوقات جمع کثیری از معلولین جوان و سالمندان را پربار نموده ، در فراگیری انواع علوم و آموزشهای فرهنگی – هنری موفق عمل نماید .

کلاسهای مختلف قرآن از جمله روخوانی ، ترجمه و تفسیر ، برگزاری مراسمات مختلف در اعیاد و ماههای محرم و رمضان، کتابخوانی و امانتدهی کتاب به مددجویان و کارکنان از جمله فعالیت های سرای فرهنگی است . همچنین مرکز آموزش "ما میخواهیم ، ما می توانیم" توانسته است دانش آموزان معلول را در طول هفته و با بهره گیری از توان معلمین افتخاری فرد به رتبه های مختلف تحصیلی ارتقاء دهد . خواندن و نوشتن برای آن دسته از سالمندان و معلولین که هیچ گونه سابقه تحصیلی نداشته اند ، کلاس های بریل برای نابینایان و آموزش عملی کامپیوتر برای عزیزان مددجو از فعالیت های عمده این واحد است .

فعالیت های یاد شده برای آن دسته از عزیزانی است که قادرند با همراهی پرستاران خود در حوزه های آموزش و فرهنگی حاضر شوند، با این حال جمع زیادی از عزیزان سالمند، معلول و بیمار مبتلا به ام اس نیز هستند که بدلیل عدم توانایی حضور در مراکز یاد شده ، نیاز به توجه دارند که تمهیدات مختلف برای آنان نیز در نظر گرفته شده است .

برگزاری کلاسهای قرآن در بخشهای گل یاس و سالمندان ، کتابخوانی ویژه سالمندان توسط گروه کتابخوانی حسینیه ارشاد، بازی درمانی، ارسال کتاب به کلیه بخشها توسط همکاران امور فرهنگی ، تدریس زبان انگلیسی ویژه معلولین جوان ، برگزاری ورزشهای مفرح دارت و بوچیا ویژه سالمندان و بیماران ام اس ، کلاسهای نقاشی و آموزش شطرنج و ... از جمله اقداماتی است که در برنامه کاری حوزه معاونت توانبخشی و همراهی های همیشگی حوزه سلامت در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک با شعار " کهریزک مکانی است برای زندگی کردن ، نه زنده ماندن " مأمن مناسبی برای 1750 مددجوی سالمند، معلول و بیمار متلا به ام اس بوده ، زندگی را آنگونه که شایسته و بایسته مددجویان تحت پوشش خود دارد ، تقدیم این عزیزان نموده ، الگویی برتر در نگهداری ،آموزش و توانبخشی در کشور و منطقه خاورمیانه باشد.