88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ایام ا... دهه مبارک فجر ، دیدار مدیران خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از آسایشگاه خیریه کهریزک، در برنامه کاری این دولتمردان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ با حضور تنی چند از مدیران ارشد سازمان خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح ، تجلیل از سالمندانی که سابقه پوشیدن لباس مقدس نیروهای مسلح را داشته یا از اعضاء آن خانواده بزرگ هستند، در برنامه کاری این دولتمردان قرار گرفت .

 

دکتر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی، سردار گودرزی مدیرعامل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، جناب آقای خالوئی مدیرکل اداره بازنشستگی نیروهای مسلح و تنی چند از مدیران استانی نیروهای مسلح از جمله میهمانان آسایشگاه خیریه کهریزک بودند که علاوه بر حضور در بخشهای مختلف بستری و دیدار با مددجویان خانواده نیروهای مسلح تحت پوشش این مجموعه خیریه از کلیه مدیران و مسئولین کهریزک نیز به پاس یک عمر خدمات صادقانه به جمعیت هدف قدردانی کردند .

دکتر امیر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی در جمع مدیران و مددجویان آسایشگاه با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشی و خدمات رفاهی سالمندان را مدنظ داریم، اذعان داشت :

این دیدار و بررسی آمارهای مختلف بیمه شدگان خدمات درمانی که هم اکنون در بخشهای مختلف آسایشگاه تحت درمان و مراقبت هستند ، باعث آشنایی بیشتر ما با مشکلات این گرامیان بویژه در حوزه توانبخشی و پوشش درمانی گردید .

دکتر نوروزی خاطر نشان کرد :

پشتیبانی کامل بیمه ای از بیماران حاد نیروهای مسلح و طرح حمایتی از آن دسته از بیماران مزمنی که علاوه بر مشکلات درمانی نیاز به توانبخشی و فراهم نمودن انواع ملزومات مورد نیاز را دارند . در برنامه کاری خود داریم که بزودی اثرات این طرح بر همگان مشهود خواهد شد .

وی توسعه خدمات درمانی به سایر بیماران وابسته به کهریزک را نیز یادآوری و گفت :

آن دسته از مددجویانی که تحت پوشش تیم مراقبت در منزل هستند و همچنین خانواده های آنان می توانند از خدمات درمانی و بسترهای رفاهی جدیدی که برای این مرکز خیریه تعریف شده بهرهمند گردند .

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی ، همکاری های مختلف بویژه در توسعه خدمات درمانی و رفاهی با مددجویان تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک را وظیفه ای مهم در راستای حفظ کرامت سالمندان و بازنشستگانی که هم اکنون نیازمند دریافت بیشترین خدمات هستند ، عنوان و بر پیگیری هرچه سریعتر این برنامه ها تاکید کرد .