88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

پرچم مقدس بارگاه مطهر رضوی به نیت شفای همه بیماران و ملتمسین دعا توسط خادمین آن آستان مقدس به آسایشگاه خیریه کهریزک انتقال یافت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; با حضور خادمین آستان قدس رضوی، صلوات خاصه امام رضا (ع) بر مزار زنده یاد دکتر حکیم زاده به نیت شفای همه بیماران قرائت شد.

 

اهدا بسته های متبرک ارسالی از آستان قدس رضوی و شاخه های گل به مددکاران جهت قدردانی از زحمات شبانه روزی آنان ، از دیگر اقدامات شایسته خادمین آستان قدس رضوی در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

خادمین بارگاه مطهر و منور رضوی، ملزومات مورد نیاز تهیه یک وعده غذای مددجویان و کارکنان آسایشگاه را نیز تحویل مسئولین کهریزک دادند تا جهت تغذیه همگان مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین به دلیل قرنطینه کامل آسایشگاه و عدم امکان حضور میهمانان مهربان کهریزک در بخش های مختلف بستری، مقرر گردید تا هدایای مددجویان توسط مددکاران آنان در اختیارشان قرار گیرد.

حاج علی رضا آبباریکی نماینده آستان قدس رضوی در شهرستان ری با تقدیر از زحمات فراوان کادر پرستاری و همه خادمین این مرکز خیریه، برای شفای همه بیماران از خداوند متعال طلب شفای خیر کرد.

وی روحیه بخشی به مددجویان و مددکاران کهریزک را از وظایف گروه همراه خود دانست و گفت:

به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، امکان حضور بر بالین بیماران را نداشتیم، اما خوشحالیم از این که با حمل پرچم مقدس آستان قدس رضوی و هدایای ارسالی، خدمتی کوچک در حق این سازمان بزرگ و خیریه به انجام رساندیم.

نماینده آستان قدس رضوی در شهرستان ری با دعوت از کلیه خیرین و توانگران جامعه به حمایت از خانه امید بیماران نیازمند کهریزک نیز گفت:

در این روزهای سخت و حساس، مراکز خیریه بویژه آسایشگاه کهریزک نیازمند حمایت های بی دریغ همه مردم شریف متدین کشور هستند و لازم است تا ملزومات غذایی و بهداشتی همه بیماران و کارکنان تهیه و تحویل گردد.