88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ادامه آموزش های بهداشتی ، بار دیگر کارکنان کلیه واحد های آسایشگاه خیریه کهریزک به جلسات خود مراقبتی ، حفاظت و بهداشت فردی دعوت شدند.

 

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با حضور بهمن قربانی - کارشناس بهداشت محیط - بار دیگر کلیه کارکنان واحد های مختلف آسایشگاه خیریه کهریزک به جلسات آموزشی دعوت شدند تا مروری بر دانسته ها و فراگیری نکات جدید بهداشتی و درمانی داشته باشند.

این جلسات آموزشی که زیر نظر مرکز علمی - کاربردی کهریزک برگزار می گردد ، با نگاهی به تعریف سلامت و بیماری کرونا ، پیشگیری و درمان و همچنین خودمراقبتی و رعایت بهداشت فردی را مورد توجه قرار می دهد.

کارشناس بهداشت آسایشگاه معتقد است استمرار در آموزش های بهداشتی نقشی سازنده در رعایت کلیه مقررات و روش های بکارگیری ملزومات بهداشتی دارد و کمک شایانی به سلامتی کارکنان و در نتیجه مددجویان خواهد کرد.

وی همچنین عادی پنداشتن وضعیت فعلی از سوی برخی افراد را خطری جدی برای سلامت کارکنان و مددجویان می داند و تاکید دارد تا پایان شرایط بحرانی ، می بایست کلیه دستورالعمل های بهداشتی و درمانی در برنامه زندگی همگان قرار گیرد.

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک با بیش از ۹۰۰ نفر پرسنل ، در حال خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش خود است. رعایت بهداشت فردی علاوه بر اینکه سلامت کارکنان و خانواده های آنان را تضمین می‌کند ، متضمن سلامتی یکایک مددجویانی است که هم اکنون در این مجموعه خیریه روزگار خود را سپری می نمایند.