88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در خجسته زادروز محمد زکریای رازی و روز داروساز ، از تلاشهای همکاران داروخانه در آسایشگاه خیریه کهریزک تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در روز ۵ شهریور مصادف با روز داروساز ، از تلاشهای یک سال گذشته همکاران واحد داروخانه تقدیر به عمل آمد.

 

در این روز ، کلیه کارکنان واحد درمانگاه دکتر حکیم زاده با حضور در محل داروخانه به یکایک همکاران خود فرارسیدن روز داروساز را تبریک گفتند.

دکتر پوران افتخاری مسئول فنی داروخانه با قدردانی از همکاران خود ، اظهار داشت :

همه ما در تلاشیم تا در درمان مددجویان آسایشگاه بهترین خدمات را ارایه دهیم ، دقت نظر در انجام وظایف می تواند کمک شایانی در بهبود هرچه سریعتر بیماران نیازمند درمان داشته باشد.

وی با اشاره به حیطه کاری خود و سایر همکارانش نیز گفت :

دقت کافی در تحویل داروهای درخواستی ، کنترل منظم تاریخ انقضاء داروها و اعلام نیاز به موقع داروهای مصرفی از وظایف اصلی همکاران من در بخش داروخانه است ، ضمن آنکه تفکیک دقیق داروهای اهدایی همواره مدنظر قرار دارد.

مسئول فنی داروخانه اظهار امیدواری کرد تا با انجام خدمات بهینه ، خود و همکاران بخش داروخانه بتوانند خدمتگزاران خوبی برای مددجویان و سایر مراجعین باشند.

گفتنی است دکتر پوران افتخاری مسئول فنی داروخانه آسایشگاه خیریه کهریزک با کوله باری از دانش و تجربه ، نقشی تاثیرگذار در ارائه خدمات پزشکی به مددجویان ایفا می نماید. تامین داروهای کمیاب ویژه مددجویان نیازمند درمان ، رایزنی مستمر در تأمین داروهای اهدایی و دقت نظر در انجام وظایف محوله از جمله خدمات این متخصص مهربان و دلسوز در کهریزک است.