88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در سال جاری و با حضور اساتید برتر دانشگاه تهران ، کادر پرستاری موسسه خیریه کهریزک زیر چتر آموزش دیابت قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با حضور خانم دکتر کریمی استاد دانشگاه تهران و خانم ها صداقت و عباسی کارشناسان ارشد پرستاری از انجمن دیابت گابریک ، دور دوم آموزش کادر پرستاری در برنامه کاری واحد آموزش علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک قرار گرفت.

 

همچنین با برنامه ریزی انجام شده مقرر گردید تا با زمانبندی مشخص ، کادر پرستاری مراکز البرز و جواد الائمه نیز از مزایای این کلاس ها برخوردار شوند.

آرزو ولایی مسئول آموزش ضمن خدمت آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان این مطلب ، تصریح کرد :

همکاری های آموزشی با دانشگاه تهران و انجمن دیابت گابریک به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم از دانش موجود برای آموزش مددیاران نیز بهره مند شویم، لذا با تفاهم صورت گرفته مقرر گردید تا در طول سال و به مرور این آموزش ها در محل مرکز علمی کاربردی صورت پذیرد.

ولایی در ادامه تأکید کرد :

گستردگی این همکاری ها تا اندازه‌ای خواهد بود که همکاران خوب واحدهای پرستاری ما در مراکز البرز و جواد الائمه هم بتوانند از مزایای این کلاس های آموزشی برخوردار شوند که این مهم در ۶ ماه دوم سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی برگزاری سمینار های مجازی را از دیگر برنامه های پیش رو اعلام و یادآور شد :

تا کنون و توسط اساتید برتر حوزه پرستاری ، دو سمینار مجازی (وبینار) ویژه کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران برگزار گردیده و در آینده نزدیک نیز دوره های پیوسته و تکمیلی آن ادامه خواهد داشت.

مسئول آموزش ضمن خدمت آسایشگاه خیریه کهریزک ، ارتقاء دانش کادر پرستاری را برابر با ارتقاء سطح سلامت مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه کهریزک دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.