88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

توضیحات جامع و کاربردی اعضاء ستاد مدیریت کرونا در برطرف کردن دغدغه های مختلف مددجویان و نحوه بکارگیری شیوه نامه های سلامت ، از نتایج این نشست مشترک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; بنا بر درخواست تعدادی از مددجویان بخش های مختلف بستری ، اعضاء ستاد مدیریت کرونا به این گروه پیوستند تا پاسخگوی پرسش های متعدد و نیز بررسی خواسته های مددجویان باشند.

 

در این نشست ، مسائلی همچون اصلاح مقررات استفاده از مرخصی ، ایجاد تسهیلات بیشتر در دیدار خانواده ها و اقوام مددجویان با آنان ، وضعیت تغذیه و نحوه توزیع غذای روزانه ، ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در دوران کنونی و برشماری کمبود های موجود در بخش ها توسط منتخبین مددجویان مطرح و خواستار رسیدگی سریع تر به این مسائل شدند .

در سوی دیگر ، اعضاء ستاد مدیریت کرونا با بازخوانی شیوه نامه های سلامت ابلاغی از طرف وزارت بهداشت و نیز ارائه توضیحات جامع و کاربردی ، پاسخ های لازم را به خواسته های متعدد حاضرین ارائه دادند .

در این نشست همچنین مقرر شد تا با مطالعه دقیق تر خواسته های مددجویان ، راههای تسهیل هرچه بیشتر دغدغه های مطروحه در ستاد مدیریت کرونا ، تدابیر لازم اندیشیده شود .

ستاد مدیریت کرونا در آسایشگاه خیریه کهریزک از آغازین روزهای شیوع این بیماری تشکیل شد . این ستاد توانسته است در بیش از هفت ماه فعالیت خود با بهره‌گیری از توان نیروهای کادر درمان داخلی ، مساعدت های وزارت بهداشت و سایر ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی ، ثبات و آرامش را به کهریزک بازگرداند .