88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در دیدار با مدیران حوزه های سلامت و توانبخشی ، بر تداوم فعالیت های جاری و توجه ویژه به ارتقاء روزافزون خدمات تأکید کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در دیدار مدیران حوزه های توانبخشی و سلامت با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، عملکرد و دستاوردهای این حوزه ها ( در ۶ ماه اول سال ) مطرح و بر پیگیری مجدانه برنامه های آینده و پیش رو تاکید شد .

 

در حوزه توانبخشی ، تأمین برخی مایحتاج مورد نیاز بخش ها ، ساماندهی فعالیت های مختلف برای پرکردن اوقات مددجویان ، توجه ویژه به رفع دغدغه های مهم و اساسی عزیزان مددجو در دوران قرنطینه عمومی و ساماندهی گردهمایی های مختلف مطرح شد .

در بخشی از این دیدار ، علیرضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه با شرح جامعی از فعالیت های انجام شده در طول ۶ ماه نخست سال گفت :

با تقسیم بندی آسایشگاه به ۱۰ بلوک مجزا و گماردن ناظران اجرایی برای هر بلوک ، توفیقات زیادی در جلب رضایت مددجویان و رعایت مقررات درمانی و نگهداری داشتیم .

معماری نظارت چند لایه بر عملکرد کارکنان شاغل در بخش ها را  نیز یادآور شد و تصریح کرد :

ارزشیابی ماهانه کارکنان و ایجاد تسهیلات مناسب برای بهترین نیروها ، صرفه جویی چشمگیر در مصرف اقلام مختلف و مورد نیاز بخش ها و نظارت مستمر بر وضعیت تغذیه مددجویان از دیگر دستاوردهای مهم در طول ماه‌های گذشته است .

در این نشست ، محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از عملکرد حوزه های توانبخشی و سلامت در توسعه خدمات مختلف ، ارتقاء روز افزون خدمات را مورد تأکید دوباره قرار داد.

وی خودباوری و تعهد کارکنان را رمز موفقیت در اجرای برنامه های جاری دانست و گفت :

گرچه تقویت تعهد و مسئولیت پذیری همواره مورد توجه بوده است ، اما باید اذعان داشت آن دسته از کارکنانی که تعهد و خودباوری در وجودشان متبلور شده ، می توانند در شرایط سخت کاری دوام بیاورند و منشأ خدمت باشند .

صوفی نژاد خاطر نشان کرد :

نظارت های مستمر و نیز بلوک بندی بخش های مختلف خواسته دیرینه من بود که البته مستلزم برنامه ریزی و تحقیقات گسترده بوده است. خوشحالم که این اتفاق را شاهد هستیم و امیدواریم همانطور که انتظار می رود در توسعه خدمات موفق تر از قبل عمل شود .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک قدردانی از زحمات کارکنان را باعث ایجاد و افزایش انگیزه و وابستگی بیشتر آنان دانست و بر رعایت این اصل در کلیه واحدهای آسایشگاه تأکید کرد .